Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Medieval Market Menu
× Automatyczne tłumaczenie moze powodować bledy - jeżeli napotkałeś trudności w złożeniu zamówienia wyłącz te opcje w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności.

Grzegorz Zmuda Trzebiatowski "Spes - Medieval Market" zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta "Spes - Medieval Market" i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do "Spes - Medieval Market" obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.medieval-market.com/pl/polityka_prywatnosci.php

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: "Spes - Medieval Market" nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do "Spes - Medieval Market" oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez "Spes - Medieval Market".

Administrator
Administratorem Danych Osobowych jest: Grzegorz Zmuda Trzebiatowski "Spes - Medieval Market" , ul. Wapienna 46, 87-100 Toruń, NIP: 5611455548.
Możesz się skontaktować z Administratorem w wybrany przez Ciebie sposób:

- wysyłając list na adres: ul. Wapienna 46, 87-100 Toruń,
- wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@medieval-market.com.

Jeżeli w niniejszej Polityce Prywatności używamy pojęcia "Sklep" lub "Strona Internetowa" to odnoszą się one właśnie do Sklepu Internetowego Medieval Market (http://medieval-market.com/) i związanych z nim funkcjonalności.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do Grzegorz Zmuda Trzebiatowski "Spes - Medieval Market" możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, adres i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie dodatkowych danych związanych z właściwościami zamówienia. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Aby dokonać edycji, zmiany bądź usunięcia danych osobowych ze sklepu musisz się zalogować do swojego konta w naszym serwisie. Dopuszczalne jest także usunięcie danych przez administratora systemu po przesłaniu twojego oświadczenia o chęci skasowania twoich danych osobowych z systemu Sprzedawcy. Oświadczenie to może zostać przesłane e-mailem z adresu zarejestrowanego w naszym systemie na adres spes@medieval-market.biz .

Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane przechowujemy tylko przez niezbędny okres, tj.

1) jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak korzystasz ze strony oraz przez okres do 12 miesięcy po jej opuszczeniu,
2) jeżeli jesteś osobą, która zakupiła od nas produkt, oferowany w ramach naszego Sklepu, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym dokonałeś zakupu,
3) jeżeli jesteś osobą, która zawarła z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (założyła Konto) jako Klient, Twoje dane są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, zawartej pomiędzy nami a Tobą oraz po jej zakończeniu przez okres do upływu 6 lat od zakończenia roku, w którym zakończyłeś korzystania z usługi, zgodnie z terminami przedawnienia roszczeń. Dotyczy to również przedstawicieli Klienta, którzy są osobami wyznaczonymi w ramach organizacji Klienta do kontaktu z nami,
4) jeżeli wyraziłeś wolę otrzymywania od nas newslettera lub innych materiałów marketingowych przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu aż wypiszesz się z naszej listy mailingowej lub do zakończenia prowadzenia przez nas działań promocyjnych,
5) jeżeli obserwujesz nas w ramach portalu społecznościowego, lubisz nasze posty lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego fanpage, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres trwania interakcji pomiędzy Tobą a naszym fanpage oraz do upływu roku po zakończeniu działania danej interakcji.

Twoje prawa
Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa:

- prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych,
- prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
- prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
- żądania przeniesienia danych, które Ciebie dotyczą,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Możemy kierować do Ciebie reklamy oparte o dotychczasowe Twoje działania w ramach Sklepu lub portali społecznościowych, z których korzystamy, lecz działania w tym zakresie stanowią standardowe działania marketingowe i nie są związane z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji lub innymi działaniami, które mogą mieć na Ciebie istotny wpływ.
Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia Twoich danych osobowych Klienta oraz do zachowania tajemnicy związanej z Twoimi danymi osobowymi.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej (np. przez Google Analytics), zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Niezapowiedziane Wiadomości
Grzegorz Zmuda Trzebiatowski "Spes - Medieval Market" zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Grzegorz Zmuda Trzebiatowski "Spes - Medieval Market" rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Newsletter
Okresowe newslettery (wysyłane w celach marketingowych zawierające m.in. informacje o nowościach, promocjach, etc.)będą wysyłane tylko do osób, które wyraziły na to zgodę. Będziemy się starać aby te informacje były wysyłane raz w miesiącu.

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane w serwisach należących do Grzegorz Zmuda Trzebiatowski "Spes - Medieval Market" przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Do danych jawnych należą również "Nick" i "referencje" wpisywane w profilu klienta (mogą one się pojawić na stronach głównych serwisu - a mają na celu pomoc innym w ocenie naszego sklepu). Jeśli nie chcesz aby twój nick i referencje pojawiły się na naszych stronach, proszę nie wypełniaj wtedy pola referencje, a opinie o nas przesyłaj bezpośrednio na nasz adres mailowy: spes@medieval-market.biz. Grzegorz Zmuda Trzebiatowski "Spes - Medieval Market" nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne Formularze
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Grzegorz Zmuda Trzebiatowski "Spes - Medieval Market" i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Grzegorz Zmuda Trzebiatowski "Spes - Medieval Market" nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do Grzegorz Zmuda Trzebiatowski "Spes - Medieval Market" mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Grzegorz Zmuda Trzebiatowski "Spes - Medieval Market".

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
info@medieval-market.com
telefon: +48 605 309 768
skype: medieval.market whatsapp: +48 605 309 768


Regulamin sklepu© 2006-2024 | SPES Medieval Market - unikalny średniowieczny i larpowy sklep internetowy | Polska