Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Medieval Market Menu


Regulamin sklepu

I. Informacje ogólne
1. Właścicielem serwisu znajdującego się pod adresem www.medieval-market.com jest firma:

Grzegorz Zmuda Trzebiatowski
ul.Bema 91-105
87-100 Toruń
Poland
NIP: 5611455548
e-mail: info@medieval-market.com
tel: 605 309 768

zarejestrowany w CEIDG

2. Niniejszy serwis jest zaproszeniem do składania ofert przez klientów (a więc ceny towarów do momentu ich potwierdzenia mają charakter jedynie informacyjny, a zestawienie towarów nie stanowi wiążącej oferty handlowej).
3. Aby złożyć zamówienie wymagane jest potwierdzenie przeczytania i akceptacji regulaminu przez kupującego .
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Serwisu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie.
5. Sklep działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zasady jego działania oraz sposoby rozwiązywania sporów są regulowane przez prawo polskie.

II. Użytkowanie serwisu
1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:
- szerokopasmowe łącze internetowe,
- aktywne konto e-mail.
- przeglądarka internetowa (Internet Explorer wersja 8 lub wyższa, Google Chrome wersja 15 lub wyższa, Mozilla Firefox wersja 7 lub wyższa, Opera wersja 11 lub wyższa) obsługująca CSS i JavaScript,
- włączona obsługa plików cookies,
- włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
- system operacyjny Microsoft Windows 7 lub wyższy,

2. Sprzedawca na bieżąco dba o poprawne funkcjonowanie serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej tub telefonicznie. Sprzedawca bezzwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.
3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Serwisu w celu jego ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
4. Zdjęcia Towarów zamieszczanych w Serwisie w przypadku wyrobów tworzonych pod indywidualne wymagania klienta mogą się różnić od gotowego wyrobu w zakresie określonym przez samego klienta (np. kolor, rozmiar, rodzaj wykończenia, materiał).
5. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części bez pisemnego zezwolenia stanowi naruszenie prawa.

III. Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane w Serwisie www.medieval-market.com/pl są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich. Ceny podane w stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące (jako że zestawienie towarów w serwisie nie stanowi oferty handlowej).
2. Sposób zawierania umowy:
  a) Kupujący wysyła zamówienie poprzez skorzystanie z "koszyka sklepowego" znajdującego się w serwisie (konieczne jest założenie konta w naszym serwisie)
  b) Po sprawdzeniu poprawności podanych informacji i możliwości zrealizowania zamówienia Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zawierające informacje o zamówionych towarach i ich cenach oraz o kosztach dodatkowych które pokrywa klient (transport, koszt obsługi płatności) jak i terminie realizacji. To potwierdzenie jest traktowane jako oferta skierowana do klienta. Kupujący ma 14 dni na dokonanie wpłaty za zamówione towary, w przeciwnym wypadku oferta jest nieważna i zamówienie jest anulowane.
  c) Zamówienie jest przyjmowane do realizacji z chwilą dokonania wpłaty przez Kupującego. W niektórych przypadkach jest możliwość wysłania towaru przesyłką pobraniową.
3. Czas realizacji zamówienia dla standardu ekonomicznego oraz średniego (czyli czas od daty stwierdzenia wpłaty za zamówione towary do daty wysyłki towarów) to maksymalnie 30 dni roboczych chyba, że ustalono z klientem inaczej. Po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Sprzedającego jest możliwość zrealizowania zamówienia w trybie expresowym (maksymalnie 10 dni roboczych, dopłata +35% ceny towaru), lub w trybie przyspieszonym (20 dni, dopłata +15%). Dopłaty nie dotyczą produktów, które są na magazynie i są wysyłane w terminie do 3-ch dni roboczych od daty otrzymania płatności. Czas realizacji zamówienia dla standardu wysokiego (szycie ręczne) to maksymalnie 60 dni roboczych chyba, że ustalono z klientem inaczej. Po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Sprzedającego jest możliwość zrealizowania zamówienia w trybie expresowym (maksymalnie 20 dni roboczych, dopłata +35% ceny towaru), lub w trybie przyspieszonym (40 dni, dopłata +15%). Dopłaty nie dotyczą produktów, które są na magazynie i są wysyłane w terminie do 3-ch dni roboczych od daty otrzymania płatności.
4. Zamówienia będą realizowane w najkrótszym możliwym terminie. Stan realizacji zamówienia klient może sprawdzać na bieżąco logując się na swoje konto w naszym Serwisie. Wysyłka towaru będzie potwierdzana drogą elektroniczną lub telefoniczną.
5. Towary będą wysyłane przy pomocy Poczty Polskiej lub kuriera w zależności od wyboru Kupującego.
6. W przypadku, gdy z winy Kupującego przesyłka z zamówionymi towarami nie zostanie odebrana, Sprzedawca może ponownie wysłać przesyłkę obciążając klienta kosztami za ponowną wysyłkę.
7. Koszty dostawy są naliczane automatycznie przez system Sklepu i są uzależnione od ilości i cech zamówionych towarów jak i od rodzaju wybranego transportu. W przypadku niemożliwości obliczenia tych kosztów przez system serwisu, informację o kosztach transportu Kupujący otrzyma w potwierdzeniu będącym ofertą skierowaną przez Sprzedającego.
8. Czas dostawy zależy od wybranego środka transportu i od kraju przeznaczenia.
9. W przypadku zakupu ubrań na wymiar kupujący jest zobowiązany do podania wymiarów potrzebnych do uszycia stroju. Sklep nie odpowiada za błędy popełnione przez Kupującego podczas pobierania wymiarów.

IV. Dokonywanie płatności:
1. Po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia zamówienia, należność za zamówione towary Kupujący może uregulować w następujący sposób:
  a) Dokonując przedpłaty na konto Sprzedawcy (koszty obsługi przelewu leżą po stronie Kupującego).
  b) Płatność przy odbiorze - jest możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku towarów dostępnych na magazynie (nie szytych na miarę klienta), lub w przypadku stałych klientów.
2. Po otrzymaniu rachunku pro forma Kupujący ma 14 dni na wpłacenie należności. W razie nie otrzymania zapłaty w tym terminie Sprzedający anuluje zamówienie.

V. Rezygnacja, zwrot i reklamacja towaru.
1. Kupujący posiada prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przesyłki.
2. Prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni kalendarzowych nie dotyczy ubrań szytych na miarę i innych towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
3. W przypadku zwrotu zakupionego towaru Kupujący winien przesłać na własny koszt otrzymane produkty, na adres Sprzedawcy z oświadczeniem w formie pisamnej lub elektronicznej o rezygnacji z zakupionych towarów zawierającym datę, podpis Kupującego oraz wskazanie jak i gdzie mają być zwrócone pieniądze. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych wynikających z dokonania powyższych czynności. Oświadczenie oraz zwracany towar można przesłać na adres:

Grzegorz Zmuda Trzebiatowski
Gen. Józefa Bema 91-105
87-100 Toruń
Polska

lub na adres: info@medieval-market.com

4. Zwracany towar nie powinien nosić cech zużycia wykraczających poza zwykły zarzad mający na celu stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania towarów. W przypadku towarów, których wartość została obniżona przez klienta w wyniku korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, kupujący ma w dalszym ciągu prawo do odstąpienia od umowy, a sprzedający ma prawo do uzyskania odszkodowania od kupującego za utraconą wartość towaru.
5. Sprzedawca oświadcza, że uwzględni wszelkie reklamacje wynikające z wadliwego działania i funkcjonowania oferowanych produktów, nie spowodowanego ich niewłaściwym użytkowaniem.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedopasowanie ubrań (lub innych towarów tworzonych pod wymiar podany przez Kupującego) wynikłe z błędów popełnionych podczas mierzenia przez Kupującego, lub wynikłe na skutek zmiany wymiarów Kupującego w czasie użytkowania. Poprawki dotyczące problemów opisywanych w niniejszym punkcie będą płatne.
7. W celu realizacji reklamacji Kupujący zobowiązany jest do przesłania transportem uzgodnionym ze sprzedawcą na adres wskazany przez Sprzedawcę wadliwego produktu z opisem uszkodzenia lub wady w działaniu. Sprzedawca, po uznaniu reklamacji, zobowiązuje się w pierwszej kolejności do naprawy wad produktu, a w przypadku niemożności naprawy lub gdy koszty naprawy będą zbyt wysokie, do wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad i przesłanie go na adres Kupującego na koszt Sprzedającego w terminie 14 dni kalendarzowych oraz zwrotu, w sposób uzgodniony z Kupującym, poniesionych przez Kupującego kosztów przesyłki reklamacyjnej. 14-to dniowy termin reklamacji liczony jest od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. Czas naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku braku dostępności wymaganych do naprawy materiałów o czas niezbędny do ich ściągnięcia jeśli Kupujący się na to zgodzi.
8. W przypadku niemożności wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad Sprzedawca zaproponuje Kupującemu inny produkt o podobnych właściwościach lub, w sposób uzgodniony z Kupującym, zwróci równowartość reklamowanego produktu lub obniży jego cenę.
9. Mając na uwadze dobro Kupującego Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy załatwianiu czynności związanych ze zwrotem oraz reklamacją produktów.
10. Umyślne działanie na szkodę firmy poprzez niekonsultowany ze Sprzedawcą nieuzasadniony wybór zbyt drogiego środka transportu, może być przyczyną odmowy zwrotu części kosztów związanych z wysyłką reklamowanych towarów.
11. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zwracanych towarów.
12. Wszelką korespondencję dotyczącą zwrotów, reklamacji czy rezygnacji z zamówienia prosimy kierować pod adres mailowy: info@medieval-market.com
lub
Grzegorz Zmuda Trzebiatowski
ul. Bema 91-105
87-100 Toruń

VI. Promocje i rabaty.
1. Ceny towarów mogą zostać zmniejszone o procentowe upusty, które będą przydzielane za:
  a) zamówienie towarów o wartości powyżej 1000 PLN - 2%,
  b) zamówienie towarów o wartości powyżej 2500 PLN - 5% (nie jest to upust sumowany z upustem z pkt. VI.1.a ),
  c) upust dla stałego klienta - do 6%.
2. Procentowe upusty nie dotyczą towarów objętych promocjami.
3. Przy kwalifikowaniu zamówienia do objęcia go upustem za wielkość zamówienia brana jest pod uwagę wartości wszystkich towarów (również tych objętych promocjami). Jeśli zamówienie jest objęte upustem za wielkość zamówienia upust jest obliczany jedynie od towarów nie objętych promocjami.
4. "Spes - Medieval Market" organizuje okresowo konkursy dla swoich klientów.
5. W konkursach mogą brać udział wszyscy klienci sklepu.
6. "Spes - Medieval Market" zastrzega sobie prawo do anulowania upustów bez podania przyczyny.
7. Warunki korzystania z vouchera.

-Voucher może być wykorzystany przy zakupie dowolnych nieobjętych promocją produktów, dostępnych w sklepie www.medieval-market.com..
-Aby skorzystać z vouchera należy przy składaniu zamówienia wpisać w polu komentarz do zamówienia, kod podany na voucherze oraz jego wartość procentową. Wartość vouchera zostanie odjęta od całkowitej wartości zamówionych produktów bez kosztów wysyłki.
-Voucher można wykorzystać jednokrotnie.
-Termin ważności vouchera jest określony na voucherze.
-Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
-Produkty zamówione przy pomocy vouchera podlegają standardowym warunkom gwarancji.
-Zniżka z tytułu realizacji vouchera nie sumuje się z rabatem klienckim, wielkością zamówienia ani innymi promocjami.
-Podczas składania jednego zamówienia można wykorzystać maksymalnie jeden voucher. Zabronione jest łączenie voucherów w jednym zamówieniu.
8. UWAGA. Regulamin do nowych voucherów kwotowych znajdziesz tutaj.

VII. Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem danych jest Sprzedawca - Grzegorz Zmuda Trzebiatowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zmuda Trzebiatowski Grzegorz z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń, ul. gen. Józefa Bema 91-105) zarejestrowaną w CEIDG, NIP 5611455548 , REGON 340312740.
2. Sprzedawca oświadcza, że chroni dane osobowe Kupujących na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupującego przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 
3. Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedawcę.
4. Uzyskane przez Sprzedawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu: 
  a. realizacji zamówień, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
  b. świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
  c. rozliczenia płatności za zamówione produkty, 
  d. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia, 
 e. oraz o ile Kupujący wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach przez Sprzedawcę Kupującemu (cel marketingowy/newsletter).
5. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są: 
  a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń; 
  b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
6. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedawcę, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem na następujący adres e-mail: info@medieval-market.com, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
7. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę.
8. Szczegółowe informacje dla Kupującego dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących praw zostają każdorazowo przekazywane Kupującemu w momencie zbierania od nich danych osobowych.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Polityka prywatnościCopyright 2006-2008 by SPES